natte oppervlakte

Eigenschappen

Voorkeurslabelnatte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.
DefinitieOnder de waterspiegelDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Het grensvlak tussen water en lucht. gelegen oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. van de dwarsdoorsnede van een leidingBuis of kabel bestemd voor voortgeleiding van energie, materie of data. en/of vakSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.Een vak is een virtuele aanduiding van de onderverdeling in de lengte- en, indien van toepassing, de dwarsrichting van objecten/infrastructuur..
Toelichting op definitieDe oppervlakteDe oppervlakte van een vlakke meetkundige figuur, of algemener van een tweedimensionaal meetkundig object, is een maat voor de grootte ervan. Afmetingen van een tweedimensionaal gebied. die binnen de natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming). ligt. Het natte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak. (A) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt.)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27369&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
natte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
natte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.Gerelateerd
  • dwarsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • natte omtrek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
natte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdnatte oppervlakteOnder de waterspiegel gelegen oppervlakte van de dwarsdoorsnede van een leiding en/of vak.
Rdf.jpg