verhang


Eigenschappen

Voorkeurslabelverhang
DefinitieHet quotiënt van het verval tussen twee punten en hun afstand.
Publieksvriendelijke toelichtingHet verval is dus het verschil in waterhoogte tussen twee knooppunten van een vak op een bepaald tijdstip. Het verhang in de bodemhoogte kan berekend worden uit de bodemhoogten van de betrokken knooppunten. Deze bodemhoogten zijn per knooppunt vastgelegd. (bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (aangepast) / Aquo / DIV)

Het verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meter per kilometer, derhalve een promillage).

De verhanglijn is het verhang uitgezet in functie van de lengte van de rivier. Bij een groot verhang snijdt een rivier zich in het landschap in. Als het verhang gering is, gaat een rivier kronkelen of meanderen, waardoor het verhang meestal nog kleiner wordt.

De formule voor verhang is I = h/l waarbij I staat voor verhang, h voor het hoogteverschil (hetzelfde als verval) in meter en l voor de lengte in kilometer. (bron: Wikipedia)
Synoniemwaterspiegelverhang
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d1c2d104-8aa6-45f7-9276-aa311b459d05, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verhang
Afbeelding vanleefomgeving-rivieren-en-kust-11-638.jpg

Verhang en verval.

beek

Beek met een groot verhang.
Video van
Verhang en verval.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verhangBreder
verhangBron van
verhangGerelateerd
verhangLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
dwarsverhang (Begrip)Brederverhang
energie verhang (Begrip)Brederverhang
verhanglijn (Begrip)Brederverhang
bodemhelling (Begrip)Gerelateerdverhang
Rdf.jpg