natte omtrek

Eigenschappen

Voorkeurslabelnatte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).
DefinitieDe natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming). (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt.).
Synoniemnatte omtrekkenDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).
Toelichting op definitieDe natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming). wordt gebruikt in de stromingsleer en wordt meestal geassocieerd met de hydraulische straalVerhouding tussen natte oppervlakte A en natte omtrek van een leiding P. Het geeft de omtrek aan van het 'natte deel' in een vloeistoftransporteur, zoals leidingenHolle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof., buizenEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.Holle leiding voor het doorstromen van gassen, vloeistoffen of capsules, bestemd om hetzij gas, een vloeistof of capsules te transporteren, hetzij een vloeistof als intermediair te gebruiken voor het transport van warmte of een opgeloste of verpulverde stof. en kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport.. De figuur hiernaast geeft aan hoe de natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming). berekend kan worden: On = bDe bit is de kleinste eenheid van informatie, namelijk een symbool of signaal dat twee waarden kan aannemen: aan of uit, ja of nee, hoog of laag, geladen of niet-geladen. Het binaire talstelsel stelt deze waarden voor met 1 en 0. + c + d.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=32796&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Natte_omtrek
Afbeelding van260px-Wet_perimeter.PNG
Natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming)..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).Breder
  • gegevenselement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
natte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).Gerelateerd
  • af-/aanvoervak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdnatte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).
natte oppervlakte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdnatte omtrekDe natte omtrek (P) kan worden gebruikt in de formule van Manning (éénparige stroming).
Rdf.jpg