maatgevende afvoer

Eigenschappen

Voorkeurslabelmaatgevende afvoerDe afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.
DefinitieDe afvoerDebiet uit een gebied., die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.
Synoniemmaatgevende afvoerenDe afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/9-Dempen-schouwsloot-en-overig-oppervlaktewaterlichaam.pdf

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
maatgevende afvoerDe afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.Breder
  • afvoeren van water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
maatgevende afvoerDe afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg