maatgevende afvoer


Eigenschappen

Voorkeurslabelmaatgevende afvoer
DefinitieDe afvoer die bepalend is gesteld voor het ontwerp of een deel ervan.
Synoniemmaatgevende afvoeren, ontwerp afvoer, ontwerp afvoeren
Toelichting op definitieDe maatgevende afvoer te Lobith resp. Borgharen zijn bepalend voor het ontwerp van dijken langs de Rijntakken resp. de Maas. Ze zijn afgeleid uit de historische meetreeksen van deze afvoermeetpunten - de maatgevende afvoer voor allerlei kunstwerken met een waterafvoerende functie ( sluizen, duikers, gemalen etc. ) zijn eveneens bepalend voor het ontwerp. Deze zijn afgeleid uit bepaalde neerslaghoeveelheden. Dit is een afvoer die 1 à 2 dagen per jaar wordt bereikt of overschreden. (bron: Aquo)


Plaatselijke afvoer met een vastgestelde overschrijdingsfrequentie, op basis waarvan hydraulische kunstwerken worden gedimensioneerd. (bron: DIV)

De afvoer, die 1 à 2 keer per jaar wordt bereikt of overschreden. (bron: HEA)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-1d6d0b22-f266-4314-98e6-b45bbd81b801, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/9-Dempen-schouwsloot-en-overig-oppervlaktewaterlichaam.pdf
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
maatgevende afvoerBreder
maatgevende afvoerBron van
maatgevende afvoerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg