ontwerp

Eigenschappen

VoorkeurslabelontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.
DefinitieProjectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.
SynoniemontwerpenProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.
Toelichting op definitieEen ontwerpstudie wordt meestal voorafgegaan door een planstudie en stelt in de regelBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. hogere eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. aan de werking van het model dan de voorafgaande planstudie.

Geschreven, getekend of op andere wijze gevisualiseerd planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen)., meestal aan anderen ter overweging aangeboden. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL).

In documentenEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen., als onderdeel van de systeemspecificatie. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)

In documentenEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. vastgelegde uitwerking van de oplossing van een systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen., als onderdeel van de systeemspecificatie. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Vraagspecificatie Eisen DenC (oud))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-6d82ec85-7ba5-421a-89c2-26a47f231496, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2591
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.Breder
  • plan (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
ontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Computer-aided design (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederontwerpProject waarbij modelstudies gebruikt worden voor ontwerpdoeleinden.
Rdf.jpg