bodemhoogte

Eigenschappen

VoorkeurslabelbodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.
DefinitieHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlakTweedimensionale ruimte die gebruikt wordt bij het bepalen van de loodrechte afstand van dat vlak tot punten in de (driedimensionale) ruimte..
SynoniembodemhoogtenHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak., bodemhoogtesHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25598&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.Breder
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.Gerelateerd
  • bagger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • baggerdikte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • hydro object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewaterlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
baggerdikte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak.
Rdf.jpg