peil


Eigenschappen

Voorkeurslabelpeil
DefinitieKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP.
Synoniemwaterstand, waterhoogte, waterniveau, waterpeil, waterpeilen, peilen
Toelichting op definitieAlle onder synoniem genoemde termen zijn volstrekt legitieme synoniemen van elkaar. Er is niet voor te schrijven wanneer een bepaalde term gebruikt dient te worden. Wel is er binnen de context van peilgebieden, streefpeilen etc. een duidelijke voorkeur te noemen voor ‘(…)peil’. In plaats van (water)peil wordt ook welwaterstand’ gebruikt voor vaste vergelijkingshoogten zoals NAP. De Aquo grootheid die gebruikt wordt in geautomatiseerde gegevensuitwisseling is ‘waterhoogte’, code WATHTE. De referentie aan hoogte maakt duidelijk dat het hier om een grootheid ten opzichte van een referentievlak gaat. (bron: Aquo)


Het peil is de hoogte (het niveau) van een vloeistofspiegel, doorgaans van water, ten opzichte van een referentieniveau. Het peil wordt ook wel de waterstand genoemd en kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater. Het peil wordt in Nederland gerelateerd aan het Normaal Amsterdams Peil (NAP). (bron: Wouda's wiki)

De hoogte van de waterstand. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 / ABDL)

(Kortstondig) gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel karakteristiek voor een periode van enkele tientallen seconden tot tien minuten. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-1b1dd050-6a61-45ef-b248-e4de6877b598, https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php/Streefpeil, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5602
Afbeelding vanwaterpeil van ± 10.10m +NAP

Waterpeil van ± 10.10m +NAP.

Sobek scenario, verwachte waterstand

DAMO functioneel model peil

DAMO functioneel model peil.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilBreder
peilBron van
peilDeel van
peilGerelateerd
peilLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Fivelingopeil (Begrip)Brederpeil
Hunsingopeil (Begrip)Brederpeil
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Brederpeil
Oldambt peil (Begrip)Brederpeil
Westerkwartierpeil (Begrip)Brederpeil
Winschoterpeil (Begrip)Brederpeil
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Brederpeil
aflaatpeil (Begrip)Brederpeil
afslagpeil pomp gemaal (Begrip)Brederpeil
alarmeringspeil (Begrip)Brederpeil
alarmpeil (Begrip)Brederpeil
boezempeil (Begrip)Brederpeil
gemiddeld hoogwaterlijn (Begrip)Brederpeil
gemiddeld laagwater lijn (Begrip)Brederpeil
grenspeil (Begrip)Brederpeil
grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Brederpeil
grondwaterstand (Begrip)Brederpeil
havengetal (Begrip)Brederpeil
hoogwater (Begrip)Brederpeil
hoogwater rivier (Begrip)Brederpeil
hoogwaterpeil (Begrip)Brederpeil
hoogwaterpeil (Begrip)Brederpeil
laagwater (Begrip)Brederpeil
laagwaterstand (Begrip)Brederpeil
laagwaterstand (Begrip)Brederpeil
laagwaterstand (Begrip)Brederpeil
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Brederpeil
natuurlijk peil (Begrip)Brederpeil
normaal waterpeil (Begrip)Brederpeil
oppervlaktewaterpeil (Begrip)Brederpeil
rijzing (Begrip)Brederpeil
streefpeil (Begrip)Brederpeil
stuwpeil (Begrip)Brederpeil
topstand (Begrip)Brederpeil
vast peil (Begrip)Brederpeil
verlaging van het peil onder invloed van de wind. (Begrip)Brederpeil
was (Begrip)Brederpeil
waterpeil benedenstrooms van de uitlaat (Begrip)Brederpeil
winterpeil (Begrip)Brederpeil
zomerpeil (Begrip)Brederpeil
af-/aanvoergebied (Begrip)Deel vanpeil
betrekkingslijn (Begrip)Deel vanpeil
waterspiegel (Begrip)Deel vanpeil
1d-qh-relatie (Begrip)Gerelateerdpeil
aan/afslagregeling (Begrip)Gerelateerdpeil
afvoer (Begrip)Gerelateerdpeil
afvoerkromme (Begrip)Gerelateerdpeil
afwaaiing (Begrip)Gerelateerdpeil
agger (Begrip)Gerelateerdpeil
basispeil (Begrip)Gerelateerdpeil
belastinggevallenmethode (Begrip)Gerelateerdpeil
benedenrivierengebied (Begrip)Gerelateerdpeil
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdpeil
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdpeil
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdpeil
datalogger (Begrip)Gerelateerdpeil
energiehoogte (Begrip)Gerelateerdpeil
gemiddelde zeestand (Begrip)Gerelateerdpeil
getij (Begrip)Gerelateerdpeil
meetpunt oppervlaktewaterstand (Begrip)Gerelateerdpeil
opwaaiing (Begrip)Gerelateerdpeil
overeengekomen lage rivierstand (Begrip)Gerelateerdpeil
overeengekomen lage waterstand (Begrip)Gerelateerdpeil
pand (Begrip)Gerelateerdpeil
peilafwijking (Begrip)Gerelateerdpeil
peilgebied (Begrip)Gerelateerdpeil
stroomvoerend profiel (Begrip)Gerelateerdpeil
stroomvoerende breedte (Begrip)Gerelateerdpeil
val (Begrip)Gerelateerdpeil
verval (Begrip)Gerelateerdpeil
waterdiepte (Begrip)Gerelateerdpeil
waterlijn (Begrip)Gerelateerdpeil
zeespiegelstijging (Begrip)Gerelateerdpeil
Rdf.jpg