streefpeil


Eigenschappen

Voorkeurslabelstreefpeil
DefinitieIn een peilgebied/peilafwijking nagestreefd peil (veelal voor een bepaalde periode).
Synoniemstreefpeilen
Toelichting op definitieBij waterschappen worden diverse streefpeilen gehanteerd bij peilgebieden/peilafwijkingen. Voorbeelden van soorten peilen zijn: flexibel peil, vast peil, zomerpeil, winterpeil. (DAMO)


Peil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).

In een polder en het water eromheen, de boezem, wordt door een waterschap een bepaald peil gehandhaafd. Dit kan met behulp van gemalen, spuisluizen en stuwen. In de zomer is het peil in de polder vaak hoger dan in de winter, omdat er in de zomer in de polder meer water nodig is. Daarom spreekt men in dit kader wel van zomerpeil en winterpeil.

Omdat water nu eenmaal tijd nodig heeft om ergens naar toe te stromen, is het peil achterin een polder vaak hoger dan bij het gemaal. En omdat het water uit de polder naar de boezem wordt uitgeslagen en niet altijd meteen kan afvloeien, varieert ook daar de waterstand. Men spreekt daarom vaak van streefpeil, het peil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).

Er wordt wel getracht deze waterstand binnen bepaalde grenzen te houden. Dit streefpeil heet boezempeil. Staat het water open voor de scheepvaart, dan spreekt men ook wel van kanaalpeil.

De grote rivieren hebben geen vast peil.
Exacte overeenkomsthttps://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php/Streefpeil, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.1/Objectenhandboek%20DAMO%202.1/HTML/Streefpeil.html
Afbeelding vanDAMO functioneel model peil
DAMO functioneel model peil.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
streefpeilBreder
streefpeilBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afwijkend streefpeil (Begrip)Brederstreefpeil
afwijkend streefpeil (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
boezempeil (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
stuwpeil (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
verlanding (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
waterkant (Begrip)Gerelateerdstreefpeil
Rdf.jpg