aanslagpeil pomp gemaal

Eigenschappen

Voorkeurslabelaanslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.
AfkortingKPGAANSD
DefinitieHet aan te stellen peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. op grond waarvan het gemaal begint te werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend..
SynoniemaanslagpeilHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.
Toelichting op definitieIn verband met dag- en nachttarief voor stroomWater wat stroomt in een open of gesloten leiding, een straal water komende uit een opening of een lichaam van stromend grondwater. worden bij elektrische gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water. verschillende aan- en uitslagpeilen gehanteerd voor overdag en 's nachts
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-7b3c57bb-e5cb-4997-a7f8-0704fbed2db2

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
aanslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.Breder
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
aanslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.Gerelateerd
  • aan/afslagregeling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • pomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • rioolgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
aanslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal begint te werken.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg