aan/afslagregeling


Eigenschappen

Voorkeurslabelaan/afslagregeling
DefinitieEen aan/afslagregeling of aan/afslagregelaar is een regelsysteem dat veel wordt toegepast in het waterbeheer bij het regelen van het waterpeil. Het is de eenvoudigste regeling voor een stuw/schuif of klep in het water.
Synoniemaanslagregeling, afslagregeling, aanslagregelaar, afslagregelaar
Toelichting op definitieEen aan/afslagregeling is een toepassing van een aan/uit-regeling. Als het waterniveau een vooraf ingesteld aanslagpeil overschrijdt, wordt water uit het sysyteem gelaten door uitstromen of wegpompen, totdat het niveau gedaald is tot een eveneens vooraf ingesteld afslagpeil, waarbij het uitlaten van watter beëindigd wordt.

Als het aan- en het afslagpeil aan elkaar gelijk zijn, is de output hoogfrequent 1,0,0,1,0,1,0 zodra het waterpeil rond deze grenswaarde schommelt. Dit wordt pendelen genoemd. Om pendelen van het kunstwerk te voorkomen, is het afslagpeil meestal lager dan het aanslagpeil.

Om pendelen van het kunstwerk te voorkomen, is het afslagpeil lager dan het aanslagpeil.
Bijna overeenkomsthttps://www.ensie.nl/miniwiki/aan-afslagregeling
Afbeelding vanVoorbeeld_aan_afslagregelaar.png
De afbeelding toont een grafische voorstelling van deze regeling, met als voorbeeld aanslagpeil 1.5 en afslagpeil 1.1.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
aan/afslagregelingBreder
aan/afslagregelingBron van
aan/afslagregelingGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanslagpeil pomp gemaal (Begrip)Gerelateerdaan/afslagregeling
Rdf.jpg