afslagpeil pomp gemaal

Eigenschappen

Voorkeurslabelafslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.
DefinitieHet aan te stellen peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. op grond waarvan het gemaal stopt met werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend..
SynoniemafslagpeilHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
afslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.Breder
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
afslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
afslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.Gerelateerd
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • pomp (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afslagprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdafslagpeil pomp gemaalHet aan te stellen peil op grond waarvan het gemaal stopt met werken.
Rdf.jpg