Ensie begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelEnsie begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.
DefinitieBetreft begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. die uit de Ensie thesaurusEen verzameling begrippen uitgedrukt in termen, definities en relaties. komen.

Encyclopedisch kennisplatform

KennisKennis is dat wat geweten en toegepast wordt door een individu, groep individuen of een (ander) onderdeel van de maatschappij. Kennis omvat informatie, beschrijvingen hiervan of vaardigheden die door ervaring of opleiding zijn verkregen. is gebaseerd op voortschrijdend inzicht. Oude originele Encyclopedische werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. vertegenwoordigen een schat aan historische informatieGegevens waaraan vanuit een bepaalde context betekenis wordt toegekend.. Ensie digitaliseert daarom oude en nieuwe Encyclopedische werkenDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. en stelt deze, primair voor onderwijs doeleinden, openbaar.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.https://www.ensie.nl/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten

Link naar collectie : Ensie begrippen

Andere informatiebronnen