grenswaarde


Eigenschappen

Voorkeurslabelgrenswaarde
DefinitieMilieukwaliteitdoelstelling (in een bepaald beleidsplan) voor de korte termijn, meestal gekoppeld aan een bepaalde planperiode waarmee wordt aangegeven tot hoever stoffen of fysische verschijnselen aanvaardbaar worden geacht.
Synoniemgrenswaarden
Toelichting op definitieIn de Evaluatie Nota Waterhuishouding is als realiseringstermijn voor de huidige grenswaarde het jaar 2000 aangeduid. Het bereiken van deze tussendoelstelling geldt als inspanningsverplichting voor de waterkwaliteitsbeheerders.De grenswaarde is een voortschrijdende norm. Dit betekent dat de grenswaarde in de loop van de tijd kan worden aangescherpt in de richting van de streefwaarde.Te denken is aan (concentraties van) stoffen in voedingsmiddelen, water of het milieu. In het kader van het bouwstoffenbeleid wordt de term grenswaarde in een heel specifieke betekenis gebruikt, namelijk waarden van gehaltes aan verontreinigde stoffen in secundaire bouwstoffen waarboven toepassing in werken niet meer mogelijk is. (bron: Evaluatie Nota Waterhuishouding / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-f68f7245-ff97-47bc-821a-ea68fae05622
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
grenswaardeBreder
grenswaardeBron van
grenswaardeGerelateerd
grenswaardeLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg