uitlaat

Eigenschappen

VoorkeurslabeluitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Uitlaat
DefinitieConstructieWat door construeren ontstaan is. of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)..
Publieksvriendelijke toelichtingOpening waar water uit stroomt.
SynoniemuitlatenOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Uitlaat
Toelichting op definitieOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoirEen natuurlijk of kunstmatig gebied dat gebruikt wordt om water op te slaan. of oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.. (https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/Uitlaat)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://data.gwsw.nl/totaal/Uitlaat, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c63e2b03-7fa0-4998-baa6-1fe243a014f5

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
uitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/UitlaatBreder
  • representatie fysiek object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
uitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/UitlaatBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
uitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/UitlaatGerelateerd
  • duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
uitlaatOpening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of waterloop.752:2008 constructie of punt van waaruit afvalwater wordt geloosd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of ontvangend water 1085:2007, definitie 1280@nl, Omgevingswet Opening waardoor water stroomt of onttrokken wordt aan een reservoir of oppervlaktewaterlichaam@nl, 16323:2014 structure or point from which wastewater is discharged to a wastewater treatment plant or receiving water@en, https://content.omgevingswet.overheid.nl/doc/concept/UitlaatLid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg