waterbeheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterbeheer
DefinitieHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.
Toelichting op definitieIn de waterwet wordt voor de waterbeheerdoelstelling doorwezen naar de waterwet artikel 2.1.

Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als een tekort aan water, houdt dit in:

  • het zorg dragen voor veiligheid tegen overstromingen
  • het zorg dragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b0e09c61-7c23-47ff-8ee6-07da4952571a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerBreder
waterbeheerBron van
waterbeheerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Brederwaterbeheer
afwatering (Begrip)Brederwaterbeheer
aquaflow (Begrip)Brederwaterbeheer
peilbeheer (Begrip)Brederwaterbeheer
waterberging (Begrip)Brederwaterbeheer
waterzuivering (Begrip)Brederwaterbeheer
integraal waterbeheer (Begrip)Deel vanwaterbeheer
afvoer (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
beheersaccent (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
droogte (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
Rdf.jpg