waterbeheer


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterbeheer
DefinitieHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.
Toelichting op definitieIn de waterwet wordt voor de waterbeheerdoelstelling doorwezen naar de waterwet artikel 2.1. (bron: Water voor nu en later: Economische aspecten / Aquo)


Waterbeheer, als een uitvloeisel van waterbeleid, moet leiden tot een juiste hoeveelheid water op de juiste plaats en tijd, alsmede tot een goede kwaliteit van watersystemen in al hun facetten. (bron: DIV)

Waterbeheer is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren en is onderdeel van de waterstaat. Aangezien een teveel aan water even onwenselijk is als een tekort aan water, houdt dit in:

  • het zorg dragen voor veiligheid tegen overstromingen
  • het zorg dragen voor de aanwezigheid of aanvoer van voldoende water van goede kwaliteit (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b0e09c61-7c23-47ff-8ee6-07da4952571a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterbeheerBreder
waterbeheerBron van
waterbeheerGerelateerd
waterbeheerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
afvalwaterbehandeling door derden (Begrip)Brederwaterbeheer
afwatering (Begrip)Brederwaterbeheer
aquaflow (Begrip)Brederwaterbeheer
peilbeheer (Begrip)Brederwaterbeheer
waterberging (Begrip)Brederwaterbeheer
waterhuishouding (Begrip)Brederwaterbeheer
waterzuivering (Begrip)Brederwaterbeheer
integraal waterbeheer (Begrip)Deel vanwaterbeheer
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
Rijkswaterstaat (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
Waterwijzer Landbouw (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
afvoer (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
beheersaccent (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
droogte (Begrip)Gerelateerdwaterbeheer
Rdf.jpg