Nationaal Programma Landelijk Gebied


Eigenschappen

VoorkeurslabelNationaal Programma Landelijk Gebied
AfkortingNPL
DefinitieHet Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPL) is een programma dat gericht is op het verbeteren en versterken van het landelijk gebied in Nederland. Het programma heeft als doel om duurzame ontwikkeling, natuurbehoud, landschapsverbetering, en economische groei in het landelijk gebied te bevorderen.
SynoniemNPL
Toelichting op definitieHet NPL richt zich op verschillende aspecten van het landelijk gebied, zoals landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie, en cultureel erfgoed. Het programma streeft naar een integrale aanpak waarbij verschillende belangen en doelstellingen worden meegenomen.

Het NPL wordt uitgevoerd door verschillende partijen, waaronder de overheid, provincies, gemeenten, natuurorganisaties, agrarische sector, en andere betrokken stakeholders. Het programma omvat verschillende projecten, subsidies, en maatregelen om de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied te verbeteren.

Kortom, het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft als doel om het landelijk gebied in Nederland te versterken en te ontwikkelen op een duurzame en integrale manier, waarbij verschillende aspecten zoals landbouw, natuur, waterbeheer, en recreatie worden meegenomen. (bron: HEA)

Het NPLG biedt kaders die de provincies gebruiken om de gebiedsprogramma's op te stellen. In de gebiedsprogramma's leggen provincies vast hoe ze de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat gaan halen. (Rijksoverheid.nl)
Exacte overeenkomsthttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof-natuur-water-en-klimaat/gebiedsgerichte-en-samenhangende-aanpak-landelijk-gebied#:~:text=Het%20NPLG%20biedt%20kaders%20die, water%20en%20klimaat%20gaan%20halen.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Nationaal Programma Landelijk GebiedBreder
Nationaal Programma Landelijk GebiedBron van
Nationaal Programma Landelijk GebiedGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)GerelateerdNationaal Programma Landelijk Gebied
Rdf.jpg