integraal beheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelintegraal beheer
DefinitieBenadering, waarin niet per sector, kolom, discipline of afdeling naar een bepaald probleem wordt gekeken, maar vanuit al deze invalshoeken tegelijk.
Publieksvriendelijke toelichtingBreder kijken dan één specifieke taak, belang of opgave. Oog hebben voor verbindingen en koppelkansen en die, waar mogelijk en nodig, benutten.
Synoniemintegrale, integraal
Toelichting op definitieDeze wijze van beheren beoogt de rijksinfrastructuur met de daarmee samenhangende objecten, maar ook de erbij betrokken belangen en functies, integraal te benaderen en zoveel mogelijk als één geheel te beheren.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-8897285e-50e4-419d-ac2a-8cc4fdfe8abd
Afbeelding vanh3-integraal-waterbeheer-05-beeld-3-luik.jpg
Integraal waterbeheer.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
integraal beheerBreder
integraal beheerBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg