openbaar lichaam

Eigenschappen

Voorkeurslabelopenbaar lichaam
DefinitieEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.
Synoniemopenbare lichamen, overheid, overheden
Toelichting op definitie(bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL))

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied.

Zo spreekt men van nationale ("landelijke" of "rijks-" in Nederland - "federale" in België), provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Meestal wordt ook de rechterlijke macht tot de overheid gerekend. Soms heeft de term overheid geen betrekking op een territoriaal gezag, maar op een inhoudelijke autoriteit, bijvoorbeeld een burgerlijke, of militaire overheid.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4632, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-4632, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5195

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
openbaar lichaamBreder
openbaar lichaamBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Eems Dollard Regio (Gebied)Brederopenbaar lichaam
centrale overheid (Begrip)Brederopenbaar lichaam
gemeente (Begrip)Brederopenbaar lichaam
overheidsfinanciën (Begrip)Brederopenbaar lichaam
provincie (Begrip)Brederopenbaar lichaam
veiligheidsregio (Begrip)Brederopenbaar lichaam
waterschap (Begrip)Brederopenbaar lichaam
Rdf.jpg