Kadaster


Eigenschappen

VoorkeurslabelKadaster
DefinitieVan staatswege gehouden openbare registers van onroerende goederen binnen Nederland.
Toelichting op definitie(bron: Woordgebruik bij Waterschappen, C. Euser, Heemraad Waterschap IJsselmonde, 1985 / Aquo)


Ambtelijke organisatie die niet alleen onroerende zaken registreert, maar ook schepen en jachten. (bron: Wijk, J van der, Taal van het Water / Aquo)

Het kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten.

Het Kadaster is in Nederland een zelfstandig bestuursorgaan.

Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Ook houdt het Kadaster de topografische basisbestanden van Nederland bij.

Het kadaster is de dienst voor het bijhouden en bewaren van de registers van onroerende goederen. Daartoe behoort o.m.: het beheer van kaarten met percelen grond, registers met eigendom en gemeente, sectie en kadastraal nummer. Steden en regio's hebben eigen kadasters, die steeds meer samenwerken. Het Kadaster levert een aantal producten die antwoord geven op vragen als: Wat is de ligging van een perceel? Wat is de verkoopprijs? Wie is de eigenaar?

Via KadastraleKaart wordt een globaal overzicht getoond van o.m. perceeloppervlakte en -omtrek, kadastraal nummer en adres. Kijk ook eens op PDOK Viewer of TopoTijdreis (toets de postcode rechtsboven in), DINOloket (zie afbeelding voor een voorbeeld) of ThermoGIS, en voor wat meer algemene gegevens op BGT viewer.

Het woord kadaster is ontleend aan het Franse cadastre (kadaster, ca. 1760), eerder alleen in Zuid-Frankrijk, via het Provençaalse cathastre (ca. 1525) ontleend aan het Italiaanse catasto of catastro (ca. 1340), uit het Venetiaanse catastico (register van inwoners die onroerend goed bezitten, ca. 1185), dat ontleend is aan het Middelgriekse katastichon (belastingregister; ca. 8e-11e eeuw), gevormd uit het Griekse kata (vanaf; tegenover) en stikhos (rij, rang). Bron Etymologiebank.
Voorbeeldhttps://www.kadaster.nl/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-4b496fa1-45a9-4a8d-8c1d-99080486232e, https://www.aquo.nl/index.php/Id-8612fa57-7225-48cb-8197-f60c838a9938, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kadaster
Bijna overeenkomsthttps://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/kadaster.htm
Afbeelding vanDigitale%20kadastrale%20kaart%20450x216.png
Kadastrale kaart.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
KadasterBreder
KadasterBron van
KadasterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bepaling vergunning (Begrip)GerelateerdKadaster
perceel (Begrip)GerelateerdKadaster
topografie (Begrip)GerelateerdKadaster
Rdf.jpg