gemeente


Eigenschappen

Voorkeurslabelgemeente
DefinitieHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.
Synoniemgemeenten, gemeentes
Toelichting op definitie(bron: Aquo)


Kleinste eenheid van territoriaal openbaar bestuur; publiekrechtelijke rechtspersoon met regelgevende bevoegdheid bestuurd door burgemeester en wethouders. (Bron: CBS Begrippen)

De gemeente is, na de Rijksoverheid en de Nederlandse provincies, de derde bestuurslaag in het Nederlandse staatsbestel. De inrichting en het bestuur van de gemeenten worden geregeld in de Gemeentewet.

Per 1 januari 2019 en ook nog op 1 januari 2020 zijn er 355 gemeenten in het in Europa gelegen deel van Nederland en drie openbare lichamen in Caribisch Nederland, die op vergelijkbare wijze worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid (zie de lijst van Nederlandse gemeenten voor alle Nederlandse gemeenten of de lijst van Nederlandse plaatsen voor alle Nederlandse steden en dorpen). De bestuurlijke organisatie van de gemeente en haar taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de gemeentewet.
Voorbeeldhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_gemeenten
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cb09a3a8-8bd0-46f1-9f1c-a7791b6a3de9, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4626, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/DEF-4626
Afbeelding vangemeenten
Detailkaart van Nederland met gemeentegrenzen, per 1 januari 2022.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
gemeenteBreder
gemeenteBron van
gemeenteLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
gemeentegrens (Begrip)Gerelateerdgemeente
precariobelasting (Begrip)Gerelateerdgemeente
rioleringsgebied op gemeentelijk schaal (Begrip)Gerelateerdgemeente
rioleringsplan (Begrip)Gerelateerdgemeente
toezicht (Begrip)Gerelateerdgemeente
vergunning derde (Begrip)Gerelateerdgemeente
Rdf.jpg