provincie


Eigenschappen

Voorkeurslabelprovincie
DefinitiePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.
Synoniemprovincies
Toelichting op definitieBron: CBS Begrippen. De Nederlandse provincies vormen de bestuurslaag tussen de rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten. Het Europese deel van Nederland is verdeeld in twaalf provincies die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuur hebben. Deze provincies zijn weer onderverdeeld in 355 gemeenten. De provincies hebben specifieke bevoegdheden en taken op een aantal onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, milieubescherming en cultuur. Daarnaast houden ze toezicht op de gemeenten en spelen ze op veel gebieden een coördinerende rol in samenwerking met gemeenten, andere instanties en particuliere organisaties.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-4627, https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland
Afbeelding van864px-Map_provinces_Netherlands-nl.svg.png
Kaart met de provincies van Nederland, versie uit 2019.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
provincieBreder
provincieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Begrip)Gerelateerdprovincie
Transitie Landelijk Gebied (Begrip)Gerelateerdprovincie
provinciegrens (Begrip)Gerelateerdprovincie
toezicht (Begrip)Gerelateerdprovincie
vergunning derde (Begrip)Gerelateerdprovincie
Rdf.jpg