provincie

Eigenschappen

VoorkeurslabelprovinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.
DefinitiePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.
SynoniemprovinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: CBS Begrippen. De Nederlandse provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. de bestuurslaag tussen de rijksoverheidDe Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'. Het Rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, inspecties en Hoge Colleges van Staat,1 en houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement. en de Nederlandse gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.. Het Europese deel van Nederland is verdeeld in twaalf provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. die elk hun eigen volksvertegenwoordiging en bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. hebben. Deze provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. zijn weer onderverdeeld in 355 gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.. De provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. hebben specifieke bevoegdheden en taken op een aantal onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, milieubescherming en cultuurHet verbouwen van gewassen - teelt. Geheel van voortbrengselen van een gemeenschap.. Daarnaast houden ze toezicht op de gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. en spelen ze op veel gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. een coördinerende rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. in samenwerking met gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders., andere instantiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt. en particuliere organisatiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-4627, https://nl.wikipedia.org/wiki/Provincies_van_Nederland
Afbeelding van864px-Map_provinces_Netherlands-nl.svg.png
Kaart met de provinciesPubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. van Nederland, versie uit 2019.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.Breder
  • openbaar lichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg