veiligheidsregio

Eigenschappen

Voorkeurslabelveiligheidsregio
DefinitieGebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverleningsorganisatie en handhaving van de openbare orde en veiligheid.
Synoniemveiligheidsregio's
Toelichting op definitieEr zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s. (bron: Richtlijn hectometrering)

Een veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. De term veiligheidsregio betekent ook het desbetreffende openbaar lichaam.

Nederland kent 25 veiligheidsregio's. Een regio omvat de volledige grondgebieden van een aantal gemeenten. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door deze gemeenten. De samenwerking is gestoeld op de Wet veiligheidsregio's (Wvr) en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr): de eerste bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeenten een gemeenschappelijke regeling treffen, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding veiligheidsregio, maar wel met bepaalde afwijkingen van de Wgr.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vormen samen het Veiligheidsberaad.
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-3950, https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheidsregio
Afbeelding van563px-2019-Veiligheidsregio-1200.png
Veiligheidsregio's, grenzen per 2019.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidsregioBreder
veiligheidsregioBron van
veiligheidsregioGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg