noodverordening


Eigenschappen

Voorkeurslabelnoodverordening
DefinitieEen noodverordening is in Nederland een verordening die door een burgemeester, gezaghebber of voorzitter van een veiligheidsregio wordt vastgesteld indien er ernstige vrees bestaat voor ernstige wanordelijkheden.
Synoniemnoodverordeningen
Toelichting op definitieEen noodverordening moet vervolgens worden bekrachtigd door de gemeenteraad of eilandsraad. Indien de gemeente- of eilandsraad weigert de noodverordening te bekrachtigen, kan de burgemeester of gezaghebber beroep aantekenen bij de commissaris van de Koning(in) of de Rijksvertegenwoordiger, die de noodverordening alsnog kan bekrachtigen.

Een noodverordening vormt over het algemeen een ernstige inbreuk op grondrechten zoals de vrijheid van beweging en de vrijheid van demonstratie, en wordt daarom zelden uitgevaardigd. In tegenstelling tot een noodverordening, die moet worden gepubliceerd, kan een burgemeester of gezaghebber ook een noodbevel uitvaardigen met een bevel voor één of meerdere personen.

De noodverordening wordt geregeld in artikel 176 Gemeentewet en artikel 179 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het noodbevel is geregeld in artikel 175 Gemeentewet en artikel 178 Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De Wet veiligheidsregio's bepaalt dat in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de voorzitter van de betreffende veiligheidsregio ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten bij uitsluiting bevoegd is tot het bovenstaande.

Een minister kan de voorzitters van veiligheidsregio's een opdracht geven, wat kan resulteren in noodverordeningen. De opdracht wordt soms door een veiligheidsregio of gemeente gepubliceerd als bijlage bij een noodverordening. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Noodverordening
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
noodverordeningBreder
noodverordeningBron van
noodverordeningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg