dijkgraaf

Eigenschappen

VoorkeurslabeldijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.
DefinitieOnafhankelijke voorzitterOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. van het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. en het dagelijks bestuur van het waterschapBestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur (het hoogste, democratisch gekozen bestuursorgaan van het hoogheemraadschap) en dat onder voorzitterschap staat van de dijkgraaf..
SynoniemdijkgravenOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap., voorzitterOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap., voorzittersOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.
Toelichting op definitieDe dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. is de voorzitterOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. van het college van dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. en hoogheemraden (dagelijks bestuurBestuursorgaan waarvan de leden worden gekozen uit het Algemeen Bestuur (het hoogste, democratisch gekozen bestuursorgaan van het hoogheemraadschap) en dat onder voorzitterschap staat van de dijkgraaf.) en de verenigde vergadering (algemeen bestuurHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.). De dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. wordt niet net als de rest van het bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. gekozen, maar benoemd door de Kroon.

De dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. is de voorzitterOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. van een waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. Zijn functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders.. De dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschapHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen.. Hij heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. heeft de dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. zitting en stemrecht.

De regering benoemt een dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. voor een periodeBepaalde tijdsduur. van 6 jaar.

De naam dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf. De rechtspositie van de dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/bestuur-en-organisatie/bestuur/dijkgraaf/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=24522&type=term, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterschappen/bestuur-van-een-waterschap
Afbeelding vanbestuur waterschap
Het algemeen bestuurHet algemeen bestuur van een waterschap bestaat uit vertegenwoordigers van categorieën belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven en beheerders van natuurterreinen., het dagelijksbestuur en de dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. / voorzitterOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. van het waterschapGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd..
Video van
DijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa'sHet waterschap Hunze en Aa's is een groot waterschap in de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.Breder
  • bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
dijkgraafOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg