dijkgraaf


Eigenschappen

Voorkeurslabeldijkgraaf
DefinitieOnafhankelijke voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap.
Synoniemdijkgraven, voorzitter, voorzitters
Toelichting op definitieDe dijkgraaf is de voorzitter van het college van dijkgraaf en hoogheemraden (dagelijks bestuur) en de verenigde vergadering (algemeen bestuur). De dijkgraaf wordt niet net als de rest van het bestuur gekozen, maar benoemd door de Kroon.

De dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap. Zijn functie is vergelijkbaar met die van een burgemeester in een gemeente. De dijkgraaf maakt geen deel uit van het algemeen bestuur van het waterschap. Hij heeft daar ook geen stemrecht. In het dagelijks bestuur heeft de dijkgraaf wel zitting en stemrecht.

De regering benoemt een dijkgraaf voor een periode van 6 jaar.

De naam dijkgraaf komt voort uit het verleden. Het werd gebruikt bij waterschappen die dijkbeheer uitvoerden. Een andere gebruikte term is watergraaf. De rechtspositie van de dijkgraaf vindt u op de website Politiekeambtsdragers.nl.
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/bestuur-en-organisatie/bestuur/dijkgraaf/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-66ab46a5-64a2-4748-b437-3713ad2ab75a, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waterschappen/bestuur-van-een-waterschap
Afbeelding vanbestuur waterschap
Het algemeen bestuur, het dagelijksbestuur en de dijkgraaf / voorzitter van het waterschap.
Video van
Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van waterschap Hunze en Aa's

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkgraafBreder
dijkgraafBron van
dijkgraafLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg