veiligheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelveiligheid
DefinitieDe mate van vrijwaring tegen schade of verlies (door hoogwater).
Toelichting op definitieVeiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is.

Het begrip veiligheid bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast is er nog denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen maar het rationeel gezien niet zijn en andersom. Dit wordt ook wel schijnveiligheid (resp. schijnonveiligheid) genoemd.

Om de veiligheid te waarborgen bestaat er regelgeving. Zo moeten bijvoorbeeld drukvaten aan strenge eisen voldoen om explosiegevaar te minimaliseren en moeten gebouwen voldoen aan allerlei brandveiligheidseisen om in geval van brand het aantal slachtoffers en de schade te minimaliseren.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-20395096-79e7-4c01-b581-da63225b5948, https://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheid

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidBron van
veiligheidGerelateerd
veiligheidLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
informatiebeveiliging (Begrip)Brederveiligheid
meerlaagsveiligheid (Begrip)Brederveiligheid
veiligheidsmarge (Begrip)Brederveiligheid
veiligheidsmarge (Begrip)Brederveiligheid
visveilig (Begrip)Brederveiligheid
beschikbaarheidseis (Begrip)Deel vanveiligheid
veiligheidsnorm (Begrip)Deel vanveiligheid
beheerderoordeel (Begrip)Gerelateerdveiligheid
dijkinspecteur (Begrip)Gerelateerdveiligheid
kustverdedigingstrook (Begrip)Gerelateerdveiligheid
norm 1:10 (Begrip)Gerelateerdveiligheid
norm 1:100 (Begrip)Gerelateerdveiligheid
norm 1:1000 (Begrip)Gerelateerdveiligheid
ontplofbare oorlogsresten (Begrip)Gerelateerdveiligheid
veiligheidsregio (Begrip)Gerelateerdveiligheid
Rdf.jpg