dijkinspecteur


Eigenschappen

Voorkeurslabeldijkinspecteur
DefinitieEen dijkinspecteur is een medewerker van het waterschap die verantwoordelijk is voor het controleren en bewaken van dijken en waterkeringen.
Synoniemdijkinspecteurs, dijkwacht, dijkwachten, dijkwachter, dijkwachters
Toelichting op definitieDe taak van een dijkinspecteur is de waterkeringen te controleren op afwijkingen of schades, waardoor mogelijk falen van een waterkering kan ontstaan. Het vroegtijdig onderkennen van schades zorgt ervoor dat deze op tijd hersteld kunnen worden, om zo falen van een waterkering en daarmee een overstroming te voorkomen. Dijkinspecteurs voeren voorafgaand aan het stormseizoen en aan het eind van het stormseizoen reguliere inspecties uit. Daarnaast houden zij toezicht op de waterkeringen tijdens periodes van hoogwater. Ze spelen een belangrijke rol bij het beschermen van het land tegen overstromingen. (bron: Hunze en Aa's)


(waterbeheer) persoon die zich, vaak als vrijwilliger, in tijd van gevaar op de dijk bevindt om gevaarlijke situaties te rapporteren (bron: Wiki woordenboek)
Exacte overeenkomsthttps://nl.wiktionary.org/wiki/dijkwachter
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
dijkinspecteurBreder
dijkinspecteurBron van
dijkinspecteurGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg