toezicht


Eigenschappen

Voorkeurslabeltoezicht
DefinitieDoor de overheid uitgeoefend toezicht op lagere publiekrechtelijke lichamen (door de Kroon op de provinciën, door de provinciën op de gemeenten en waterschappen) hetzij preventief, door goedkeuring van besluiten, verordeningen e.d. hetzij repressief, door vernietiging van besluiten wegens strijd met de wet of het algemeen belang (dit laatste alleen door de Kroon) - toezicht van de provinciale besturen op de waterstaatswerken en de waterschappen.
Toelichting op definitie(bron: GW art. 133 - Waterstaatswet 1900 S.176) / Verwijzend en verklarend juridisch woordenboek, N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, 1995 / Aquo / DIV)


De door de Kroon uit te oefenen controle op de behartiging van de waterstaatszorg (incl. het provinciale toezicht). (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-df64da89-abae-4139-ad7e-e20a4e79b85c
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
toezichtBreder
toezichtBron van
toezichtDeel van
toezichtGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
handhavingactie (Begrip)Gerelateerdtoezicht
handhavingsinstrument (Begrip)Gerelateerdtoezicht
toezichthouder (Begrip)Gerelateerdtoezicht
Rdf.jpg