hoogwater


Eigenschappen

Voorkeurslabelhoogwater
DefinitieHoogwater is het bereiken van een bepaald kritisch waterpeil in zeeën of rivieren, dat soms leidt tot overstromingen.
Toelichting op definitieIn zeeën en wateren met merkbare getijden is hoogwater het moment van het hoogste waterpeil aan het einde van de vloed en voor de overgang naar eb. Hoog- en laagwater van het getij wisselen elkaar gemiddeld gezien af om de 6 tot 6½ uur. Hoge getijdenstanden bij volle en nieuwe maan worden springtijden genoemd en worden soms versterkt door getijgolven of wind (driftstroom) tot stormgetij die zo een vlakke kust mijlenver kunnen overstromen.


In rivieren en kleinere stromen wordt gesproken van hoogwater wanneer het waterpeil gedurende langere tijd (meerdere dagen) de normale meetwaarden overschrijdt. Zij hebben meestal - afhankelijk van de vorm van het stroomgebied - een seizoensgebonden accumulatie, ongeveer samenvallend met het smelten van de sneeuw of na hevige zomerregens. Bij een sterke verhoging van de waterstand moet eerst de binnenvaart worden stilgelegd; bij verdere stijging kan het komen tot overstromingen. In de bergen kunnen aanzwellende bergbeken bruggen meesleuren of aardverschuivingen veroorzaken.

De waterstanden worden in Nederland bijgehouden door de RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (tussen 2008 en april 2013 door Waterdienst, daarvoor door het RIZA), dat een hoogwaterbericht uitstuurt wanneer een bepaald kritisch peil is bereikt.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogwater
Afbeelding vanDrentse Aa, Oude Molen, hoogwater


Drentse Aa, Oude Molen, hoogwater

Drentse Aa, Schipborg, hoogwater
Hoogwater, Drentse Aa, (Oudemolensche Diep / Schipborgsche Diep) 23-02-2022.

hoogwater situatie Assen

hoogwater situatie Assen

hoogwater situatie Assen

Hoogwater situatie Assen, 22-02-2022.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
hoogwaterBreder
hoogwaterBron van
hoogwaterGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
hoge vloed (Begrip)Brederhoogwater
tweede hoogwater bij dubbelhoogwater (Begrip)Brederhoogwater
dijkring (Begrip)Gerelateerdhoogwater
dijkwacht (Begrip)Gerelateerdhoogwater
grenspeil (Begrip)Gerelateerdhoogwater
hoogwatergolf (Begrip)Gerelateerdhoogwater
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Gerelateerdhoogwater
opzet (Begrip)Gerelateerdhoogwater
Rdf.jpg