falen


Eigenschappen

Voorkeurslabelfalen
DefinitieFalen van een installatie of constructie. Een installatie of constructie faalt als deze zijn hoofdfunctie niet meer of grotendeels niet meer vervult. Technisch falen kan leiden tot het falen van de veiligheid. De veiligheid van het object faalt als het niet gebruikt kan worden voor het veilig doorlaten van het soort verkeer waarvoor het is ontworpen.
Synoniemstoring, storingen, defect, defecten
Toelichting op definitieZie hoofdstuk 13 inclusief bijlagen voor de faaldefinities die aangeven wanneer de veiligheid faalt. (bron: Kader veiligheidsvoorzieningen verdiepte wegen, korte overkappingen en gedeeltelijk gesloten constructies).

Falen van een technisch systeem of onderdeel ervan houdt in dat het zich bevindt in een toestand waarbij een of meer functies daadwerkelijk niet meer (kunnen) worden vervuld. In de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen is dat de waterkerende functie. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Gebeurtenis, of een verzameling gebeurtenissen, waardoor een systeem zijn functionaliteit of een deel van zijn functionaliteit verliest. (bron: LTS-1.10) altDef: Het niet meer kunnen vervullen van de primaire functie. Bij een waterkering gaat het dan om de functie water keren. Er is dan meestal nog geen sprake van een feitelijke overstroming, maar de kans daarop is te groot geworden. De waterkering voldoet niet meer aan de eisen voor de waterkerende functie. (bron: Helpdesk Water)

Het niet meer kunnen vervullen van de primaire functie. Bij een waterkering gaat het dan om de functie water keren. Er is dan meestal nog geen sprake van een feitelijke overstroming, maar de kans daarop is te groot geworden. De waterkering voldoet niet meer aan de eisen voor de waterkerende functie. (bron: Waterveiligheid Begrippen Begrijpen)

Gebeurtenis, of een verzameling gebeurtenissen, waardoor een systeem zijn functie verliest, c.q. niet meer kan vervullen (voldoet niet meer aan de functionele eis). Er wordt niet van falen van het systeem gesproken, indien het systeem zijn functie niet kan vervullen door geplande onderhoudswerkzaamheden of capaciteitsgebrek. (bron: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-1227, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-1227

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
falenBreder
falenBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg