weg


Eigenschappen

Voorkeurslabelweg
DefinitieWeg met inbegrip van de daarin gelegen kunstwerken en wat verder naar zijn aard daartoe behoort.
Synoniemwegen, straat, straten
Toelichting op definitie(bron: DSO)


Gebaand gedeelte ten behoeve van het wegverkeer te land. (bron: IMGEO / DIV)

Alle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. (bron: ArchiXL)
Exacte overeenkomsthttp://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Weg, https://www.begrippenxl.nl/Id-a38b80a1-b11a-4961-8853-d3a8ea307377, http://definities.geostandaarden.nl/imgeo/id/begrip/Weg
Afbeelding vanfietspad en busbaan parallel aan primaire watergang
Weg (fietspad en busbaan) parallel aan primaire watergang.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegBreder
wegBron van
wegGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
breedtevak (Begrip)Brederweg
inspectievak (Begrip)Brederweg
landbouwweg (Begrip)Brederweg
telvak (Begrip)Brederweg
weglaagvak (Begrip)Brederweg
wegonderdeel (Begrip)Brederweg
bijzondere weglaag (Begrip)Deel vanweg
snelheidsremmer (Begrip)Deel vanweg
stroefheidsmeting (Begrip)Deel vanweg
wegnaam (Begrip)Deel vanweg
Wet Herverdeling Wegenbeheer (Begrip)Gerelateerdweg
berm (Begrip)Gerelateerdweg
Rdf.jpg