weg

Eigenschappen

Voorkeurslabelweg
DefinitieAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.
Synoniemwegen
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/Id-a38b80a1-b11a-4961-8853-d3a8ea307377

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wegBreder
wegBron van
wegGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
breedtevak (Begrip)Brederweg
inspectievak (Begrip)Brederweg
landbouwweg (Begrip)Brederweg
wegonderdeel (Begrip)Brederweg
bijzondere weglaag (Begrip)Deel vanweg
Wet Herverdeling Wegenbeheer (Begrip)Gerelateerdweg
berm (Begrip)Gerelateerdweg
Rdf.jpg