DSO begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelDSO begrippen
DefinitieBetreft begrippen die uit de DSO thesaurus komen.
Bronhttps://www.begrippenxl.nl/dso/

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : DSO begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begrip)Bron vanDSO begrippen
JavaScript Object Notation (Begrip)Bron vanDSO begrippen
NEN-EN (Begrip)Bron vanDSO begrippen
Nederlandse Norm (Begrip)Bron vanDSO begrippen
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (Begrip)Bron vanDSO begrippen
Omgevingswet (Begrip)Bron vanDSO begrippen
Ruimtelijke plannen (Begrip)Bron vanDSO begrippen
bedrijf (Begrip)Bron vanDSO begrippen
bergingsgebied (Begrip)Bron vanDSO begrippen
bodem (Begrip)Bron vanDSO begrippen
bunkerstation (Begrip)Bron vanDSO begrippen
emissie (Begrip)Bron vanDSO begrippen
enterprise-architectuur (Begrip)Bron vanDSO begrippen
erf (Begrip)Bron vanDSO begrippen
gevaarlijke stof (Begrip)Bron vanDSO begrippen
gewasbeschermingsmiddel (Begrip)Bron vanDSO begrippen
grondwaterbeschermingsgebied (Begrip)Bron vanDSO begrippen
informatie (Begrip)Bron vanDSO begrippen
informatie-architectuur (Begrip)Bron vanDSO begrippen
infrastructuur (Begrip)Bron vanDSO begrippen
internationaalrechtelijke verplichting (Begrip)Bron vanDSO begrippen
legger (Begrip)Bron vanDSO begrippen
linked data (Begrip)Bron vanDSO begrippen
mestbassin (Begrip)Bron vanDSO begrippen
milieuverontreiniging (Begrip)Bron vanDSO begrippen
monument (Begrip)Bron vanDSO begrippen
omgevingsvergunning (Begrip)Bron vanDSO begrippen
open data (Begrip)Bron vanDSO begrippen
registratie (Begrip)Bron vanDSO begrippen
rijksmonument (Begrip)Bron vanDSO begrippen
taxonomie (Begrip)Bron vanDSO begrippen
weg (Begrip)Bron vanDSO begrippen
zaakdossier (Begrip)Bron vanDSO begrippen
Algemene Verordening Gegevensbescherming (Begrip)Lid vanDSO begrippen
JavaScript Object Notation (Begrip)Lid vanDSO begrippen
NEN-EN (Begrip)Lid vanDSO begrippen
Nederlandse Norm (Begrip)Lid vanDSO begrippen
Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (Begrip)Lid vanDSO begrippen
Omgevingswet (Begrip)Lid vanDSO begrippen
Ruimtelijke plannen (Begrip)Lid vanDSO begrippen
bedrijf (Begrip)Lid vanDSO begrippen
bergingsgebied (Begrip)Lid vanDSO begrippen
bodem (Begrip)Lid vanDSO begrippen
bunkerstation (Begrip)Lid vanDSO begrippen
emissie (Begrip)Lid vanDSO begrippen
enterprise-architectuur (Begrip)Lid vanDSO begrippen
erf (Begrip)Lid vanDSO begrippen
gevaarlijke stof (Begrip)Lid vanDSO begrippen
gewasbeschermingsmiddel (Begrip)Lid vanDSO begrippen
grondwaterbeschermingsgebied (Begrip)Lid vanDSO begrippen
informatie (Begrip)Lid vanDSO begrippen
informatie-architectuur (Begrip)Lid vanDSO begrippen
infrastructuur (Begrip)Lid vanDSO begrippen
internationaalrechtelijke verplichting (Begrip)Lid vanDSO begrippen
legger (Begrip)Lid vanDSO begrippen
linked data (Begrip)Lid vanDSO begrippen
mestbassin (Begrip)Lid vanDSO begrippen
milieuverontreiniging (Begrip)Lid vanDSO begrippen
monument (Begrip)Lid vanDSO begrippen
omgevingsvergunning (Begrip)Lid vanDSO begrippen
open data (Begrip)Lid vanDSO begrippen
registratie (Begrip)Lid vanDSO begrippen
rijksmonument (Begrip)Lid vanDSO begrippen
taxonomie (Begrip)Lid vanDSO begrippen
weg (Begrip)Lid vanDSO begrippen
zaakdossier (Begrip)Lid vanDSO begrippen

DSO staat voor Digitaal Stelsel Omgevingswet.