ondersteunend waterdeel


Eigenschappen

Voorkeurslabelondersteunend waterdeel
Afkortingowt
DefinitieObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
Synoniemondersteunende waterdelen, oever, oevers, talud, taluds, oeverdeel, oeverdelen, OWT
Toelichting op definitieEr zijn twee typen ondersteunende waterdelen.
  • oever, slootkant;
  • slik.

De kruinlijngeometrie wordt bij het ondersteunend waterdeel niet opgenomen. Impliciet is de – niet waterbegrenzing – van een oever altijd de hoogste kant ervan en is dan de kruinlijn.

Oevers en slootkanten zijn de delen die enerzijds begrensd worden door de waterlijn en anderzijds door een kant insteek.

Er is nagenoeg altijd een ondersteunend waterdeel aanwezig bij een oppervlaktewaterlichaam, mits: - Er geen walbescherming is waardoor deze de plaats van het ondersteunend waterdeel inneemt en aansluit op een terreindeel conform de beslisboom, - Er echt geen talud te onderscheiden is, bijvoorbeeld in veenweidegebieden.

Ondersteunend waterdeel schema1.jpg

Eventuele oeverinrichtingen (of natuurvriendelijke oevers) zijn hierbinnen ook mee te nemen als ondersteunend waterdeel, mist deze logischer wijze onderdeel uitmaken van hetgeen men buiten ook zou aanwijzen als watergang inclusief oever. Dit deel past binnen de aangescherpte definitie: “Oevers en slootkanten zijn de delen die enerzijds begrensd worden door de waterlijn of een zichtbare bodem en anderzijds door een kant insteek.” De natuurvriendelijke oever valt in het gebied tussen de waterlijn en hetgeen we kant insteek zouden noemen. Vlakke en hellende delen (taluds) dienen apart te worden gekarteerd.

Ondersteunend waterdeel schema2.jpg

Een OndersteunendWaterdeel is altijd kleiner of gelijk aan het bijbehorende waterdeel en daarmee ook altijd kleiner of gelijk aan het hydro object. Er kunnen op een hydro object / waterdeel wel meerdere ondersteunende waterdelen van toepassing zijn zowel aan de "linker" als de "rechter" oever. (DAMO)
Voorbeeldoever, slootkant, slik
Exacte overeenkomsthttps://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/ondersteunendwaterdeel, https://definities.geostandaarden.nl/concepten/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/OndersteunendWaterdeel.html, https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/ondersteunendwaterdeel
Bijna overeenkomsthttps://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/ondersteunendwaterdeel/inwinningsregel-bgt
Afbeelding vanWaterdeel en ondersteunend waterdeel in de BGT
Waterdeel en ondersteunend waterdeel in de BGT.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
ondersteunend waterdeelBreder
ondersteunend waterdeelBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
talud (Begrip)Deel vanondersteunend waterdeel
insteek (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
linker oever (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
oever (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
onbegroeid terreindeel (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
ondersteunend waterdeel (Werkinstructie)Gerelateerdondersteunend waterdeel
rechter oever (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
slik (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
waterdeel (Begrip)Gerelateerdondersteunend waterdeel
Rdf.jpg
ondersteunend waterdeel
Ondersteunend waterdeel.