talud


Eigenschappen

Voorkeurslabeltalud
DefinitieOnder helling gelegen vlak.
Publieksvriendelijke toelichtingSchuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk of sloot.
Synoniemtaluds, beloop, helling, hellingen
Toelichting op definitieKunstmatige glooiing, schuine, verhoogde kant van een berm, waterland, enz. Bij water de zijdelingse begrenzing tussen waterbodem en maaiveld, bij waterkeringen gelegen tussen de (min of meer) horizontale bovenzijde en de teen van het dijklichaam (helling tussen 1:1 en 1:10). (bron: Krebs, C. J., Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Harper international edition, Harper & Row, Publishers, New York, 1972. / Marechal / UIVO-W / Aquo / DIV)


Het talud (van het Franse talus, helling, ook wel beloop, is het bouwkundig aangelegde schuine vlak langs een weg, spoor, watergang, dijk, naar een brug of tunnel waarmee een hoogteverschil wordt overwonnen tussen bouwwerk en maaiveld. Een talud kan een ophoging zijn of een ingraving.

De helling van een talud wordt weergegeven als de verhouding hoogte : aanleg (ofwel de tangens van de helling), waarbij voor de hoogte in Nederland meestal één wordt aangehouden. De hellingshoek is afhankelijk van de grondsoort of het bouwmateriaal, van bouwkundige- en veiligheidseisen en van de ruimte die ter beschikking staat. Iedere grondsoort heeft, afhankelijk van de cohesie en hoek van inwendige wrijving, een natuurlijk talud waarbij de grondsoort niet gaat schuiven. Bij zand is dit veelal 1 : 1 dus 45°, bij watergangen wordt meestal 1 : 1½ aangehouden. Bij spoorwegen of dijken worden, in verband met bouwkundige eisen, flauwere hellingen aangehouden, bijvoorbeeld 1 : 3. Door een flauwere en dus langere helling bij een zeedijk, breken hogere golven voordat ze daadwerkelijk de dijk bereiken en wordt het dijklichaam minder zwaar belast. De verhouding van de maximale golfhoogte gedeeld door de lokale diepgang is ongeveer 0,75. Bij de oprit naar een brug voor auto- of treinverkeer moet rekening worden gehouden met maximaal toegestane stijgingspercentages. Vaak wordt een talud bekleed met bijvoorbeeld gras of stortsteen, wat het afschuiven helpt tegengaan.

Bij aanleg van infrastructuur in bebouwde gebieden is vaak onvoldoende ruimte om een natuurlijk talud te realiseren, dan wordt met bouwkundige verstevigingen gewerkt, bijvoorbeeld wapening. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9d980002-f017-4a56-b074-316c5d8110a8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Talud
Afbeelding vandwarsprofiel van een oppervlaktewaterlichaam incl. de bijbehorende taluds


talud wat hersteld is

350px-Talud_Dijk_Friesland_TN.JPG
(Buiten)talud van de Waddenzeedijk te Friesland. De dijk is van onder naar boven voorzien van een verschillende bedekking, basalt, asfalt en gras.

taludarcklein.gif

Talud symbologie.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
taludBreder
taludBron van
taludDeel van
taludGerelateerd
taludLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
binnentalud (Begrip)Bredertalud
buitentalud (Begrip)Bredertalud
flauw talud (Begrip)Bredertalud
natuurlijk talud (Begrip)Bredertalud
benedenbeloop (Begrip)Deel vantalud
bovenbeloop (Begrip)Deel vantalud
insteek (Begrip)Gerelateerdtalud
microstabiliteit (Begrip)Gerelateerdtalud
Rdf.jpg