brug


Eigenschappen

Voorkeurslabelbrug
AfkortingKBR
DefinitieCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.
Synoniembruggen, oeververbinding, oeververbindingen, brugje
Toelichting op definitieFeitelijk wordt hier gesproken over een kunstwerk waarmee een weg, spoorweg of leiding over een waterweg, leiding of terreinverdieping wordt geleid. Een brug is opgebouwd uit een onder- en bovenbouw, waarbij tot de onderbouw worden gerekend de landhoofden en tussenpunten inclusief de fundering. De bovenbouw betreft de constructie van het rijdek inclusief de leuningen. Op de onderbouw rust de bovenbouw. Een brug onderscheidt zich van een duiker ondermeer door de aanwezigheid onder de brug van een bodem die is toe te rekenen aan het overbrugde water, bij een duiker is er altijd een zekere samenhang tussen het grondlichaam, de kokervormige constructie en een waterloop, zodat de bodem van de waterloop in principe onderbroken wordt. (bron: NEN-ISO 6707-1:2004 / Aquo)


Een brug is een bouwwerk of constructie als vaste of beweegbare verbinding voor het verkeer over een hindernis zonder de doorgang onder de verbinding te belemmeren. De hindernis kan onder meer bestaan uit een rivier, kanaal, zee, kloof, dal, weg of een spoorweg. Het verkeer is in veel gevallen het wegverkeer en treinverkeer, maar kan in algemene zin ook de passage van wild (ecoduct) of van een waterloop (aquaduct) zijn.

Een brug kan ontworpen zijn om een spoorweg, rijbaan, kanaal (kanaalbrug) of waterleiding (aquaduct) te dragen. Een lange brug wordt, als hij over een andere weg of spoorlijn loopt, ook wel een viaduct genoemd. Bruggen over een waterweg hebben soms een beweegbaar onderdeel; bij een kruising met een weg of spoorweg zal men de brug hoog genoeg maken of anders een gelijkvloerse kruising aanleggen.

Bruggen worden in de regel van gewapend beton, metselwerk, staal (eerder gietijzer) geconstrueerd. Voor korte en kleinere bruggen kunnen andere materialen zoals hout en bamboe gebruikt worden. Een brug bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen:

  • de bovenbouw, waarover het verkeer en dergelijke gaat, en
  • de onderbouw, met pijlers en funderingen, die de krachten van de brug op de ondergrond overbrengt.
(bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/a9edfe9e-efa5-4491-b125-87b218454977
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-64d4de51-d375-4237-aa25-932f61defe3f, https://nl.wikipedia.org/wiki/Brug_(bouwwerk), https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Brug.html
Afbeelding vanophaalbrug

Ophaalbrug over het Noord-Willemkanaal.

vaste brug & beweegbare brug
Vaste & beweegbare brug over de Maas bij Maastricht

DAMO functioneel model kunstwerk
DAMO functioneel model kunstwerk

brug

Het lijkt een duiker maar doordat de waterbodem door loopt is het een brug.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
brugBreder
brugBron van
brugGerelateerd
brugLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
beweegbare brug (Begrip)Brederbrug
landhoofd (Begrip)Brederbrug
overbruggingsdeel (Begrip)Brederbrug
vaste brug (Begrip)Brederbrug
viaduct (Begrip)Brederbrug
brugdek (Begrip)Deel vanbrug
doorstroomopening (Begrip)Deel vanbrug
peilmerk (Begrip)Deel vanbrug
pijler (Begrip)Deel vanbrug
bediening ter plaatse (Begrip)Gerelateerdbrug
beweegbare brug (Symbool)Gerelateerdbrug
duikerbrug (Begrip)Gerelateerdbrug
frontmuur (Begrip)Gerelateerdbrug
scheepvaartbericht (Begrip)Gerelateerdbrug
scheepvaartstremming (Begrip)Gerelateerdbrug
vaarkaart (Begrip)Gerelateerdbrug
vaste brug (Symbool)Gerelateerdbrug
zelfbedieningssleutel (Begrip)Gerelateerdbrug
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
beweegbare brugKunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode57.png
vaste brugKunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode56.png

brug
Brug, Blauwe As, Nobellaan, Assen.