fundering

Eigenschappen

VoorkeurslabelfunderingConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag.
DefinitieConstructieWat door construeren ontstaan is. om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese)..
SynoniemfunderingenConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag., fundamentConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag., fundamentenConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag.
Toelichting op definitie(bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NPR 4768)


ConstructieWat door construeren ontstaan is. om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese).. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: StelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. RWS Basisspecificaties)

ConstructieWat door construeren ontstaan is. om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese).. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: CROW 156)

De ondersteuningsconstructie, welke geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, waarop het gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of bouwwerk geplaatst wordt.

De fundering of het fundamentConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag. is dat deel van een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of constructieWat door construeren ontstaan is. dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belastingDe totale hoeveelheid van een stof die in een watersysteem terecht komt.Op een constructie (een waterkering) uitgeoefende in- en uitwendige krachten, ofwel de mate waarin een constructie door in- en uitwendige krachten wordt aangesproken, uitgedrukt in een fysische grootheid die voor het bezwijkmechanisme typerend kan zijn., sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet..

Men onderscheidt verschillende soorten funderingenConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag. afhankelijk van de aard en het gewicht van de te bouwen constructieWat door construeren ontstaan is. en de samenstelling en draagkracht van de ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-1309, https://www.begrippenxl.nl/Id-eb47ee69-bac9-48e4-bbd1-e1242f2d3bd5, https://nl.wikipedia.org/wiki/Fundering
Afbeelding van390px-Fundering.jpg


Fundering sluis Havenkwartier Assen

Fundering sluisEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. Havenkwartier Assen.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
funderingConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag.Breder
  • bouwconstructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
funderingConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
fundatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdfunderingConstructie om krachten te verdelen over de onderliggende grond of over te brengen naar een dieper gelegen laag.
Rdf.jpg