peilmerk

Eigenschappen

VoorkeurslabelpeilmerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.
DefinitieHoogte van een NAP-hoogtemerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element. in een objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., bijvoorbeeld een kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. of inrichtings- elementEnkelvoudig ding, dat lid kan zijn van een verzameling. Een element is een concept of een relatie..
Publieksvriendelijke toelichtingNAP-puntPunt waarvan de hoogte ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP) bekend is en dat dient als referentiepunt voor de hoogtebepaling in het terrein. aangebracht in een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of kunstwerkkunstwerk en verzekerd door een bout of peilmerksteen. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. CHEOBS
SynoniempeilmerkenHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogteboutHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogteboutenHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., NAP-boutHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., NAP-boutenHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogtespijkerHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogtespijkersHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., NAP-hoogtemerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., NAP-hoogtemerkenHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogtemerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element., hoogtemerkenHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.
Toelichting op definitieNAP-puntPunt waarvan de hoogte ten opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP) bekend is en dat dient als referentiepunt voor de hoogtebepaling in het terrein. aangebracht in een gebouwBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. of kunstwerkkunstwerk en verzekerd door een bout of peilmerksteen. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. CHEOBS
Voorbeeldhttps://geodata.nationaalgeoregister.nl/napinfo/wms?request=GetCapabilities&service=wms
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/damo/nl/page/215, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB02841
Afbeelding vanhoogtebout
PeilmerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element. in kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
peilmerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.Breder
 • NAP-punt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilmerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
peilmerkHoogte van een NAP-hoogtemerk in een object, bijvoorbeeld een kunstwerk of inrichtings- element.Gerelateerd
 • bodemval (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • brug (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • hevel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • metadata (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • put (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • sifon (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • sluis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • vaste dam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg