bodemval

Eigenschappen

VoorkeurslabelbodemvalSprong in de bodem van een waterloop.
AfkortingKBVSprong in de bodem van een waterloop.
DefinitieSprong in de bodem van een waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..
SynoniembodemvallenSprong in de bodem van een waterloop., bodemsprongSprong in de bodem van een waterloop., bodemsprongenSprong in de bodem van een waterloop.
Toelichting op definitieEen bodemvalSprong in de bodem van een waterloop. kan een kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. zijn, waarmee een verschil in bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak. wordt opgevangen, om bijvoorbeeld de snelheid van het water te beperken door een minder groot verhangHet verhang is het relatieve hoogteverschil van een watergang, uitgedrukt in m/km (meter per kilometer, derhalve een dimensieloos getal).. Hierbij is het uitgesloten - zoals bij stuwen - het water vast te houden.
BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, Rapporten en nota's nr.16, 's-Gravenhage, 1986.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/b89eeb49-8e67-4d30-afe8-c33c12b51d92
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-1a183882-bff3-44b6-8683-a85153b6a08d
Afbeelding vanbodemval


bodemval

BodemvalSprong in de bodem van een waterloop..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
bodemvalSprong in de bodem van een waterloop.Breder
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
bodemvalSprong in de bodem van een waterloop.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
bodemvalSprong in de bodem van een waterloop.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bodemval (Symbool)GerelateerdbodemvalSprong in de bodem van een waterloop.
cascade (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbodemvalSprong in de bodem van een waterloop.
peilmerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbodemvalSprong in de bodem van een waterloop.
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
bodemval
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode55.png


Bodemval symbool Arcgis.png

bodemval

bodemval
BodemvalSprong in de bodem van een waterloop..