grondlichaam

Eigenschappen

VoorkeurslabelgrondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.
DefinitieEen dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. van zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. en/of kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.
SynoniemgrondlichamenEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging., gronddijkEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging., gronddijkenEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25452&type=term
Afbeelding vangrondlichaam


Bijlage_Doorsnede_Dijk_HHNK.png

GrondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging. waterkeringEen waterkerende en / of scheidende, kunstmatige of natuurlijke hoogte of hooggelegen gronden inclusief de daarin aanwezige waterkerende elementen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.Breder
  • grond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.Deel van
  • waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
grondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
basismateriaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredergrondlichaamEen dijk van zand en/of klei dat beschermd moet worden tegen de inwerking van de waterbeweging.
Rdf.jpg