waterkeringbeheer

Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterkeringbeheer

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
waterkeringbeheerBreder

Link naar AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collectie : waterkeringbeheer

Andere AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. collecties

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
5-jaarlijkse toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
NDVI methode (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
achterland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
achterloopsheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
actieve gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
actieve gronddrukcoëfficiënt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
advies (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
afschuiving (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
afslagprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
afzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
algemene maatregel van bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
analyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
asfalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
asfaltkleefmiddel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
asfaltmortel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
astronomisch getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
baggerspecie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bandijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bank (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
basis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
basiskustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beheerderoordeel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beheerregister (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beheersgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beheersmaatregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
belasting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
belastinggevallenmethode (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beleidsanalyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
benedenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beoordelingsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beoordelingsschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
beoordelingsspoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bezinking (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
binnenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
binnenwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
biotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bioturbatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bitumen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
boezempeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
boren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
branding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
brekerbank (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
buistoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
buitenkruinlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
buitentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
buitenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
carnivoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
cohesie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
commissie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
cultureel erfgoed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
cultuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
deining (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
depot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
dijktafelhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
drain (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
drainage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
duin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
dwarsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
faalkans (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
fundering op staal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
geologisch profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
geotechniek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
getijhoogwaterstijging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
geul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfklap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfklapzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golflengte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfneerloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfoploop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
golfoverslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
grond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
grondlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
grondmechanica (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
grondsoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
heave (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
hoge gronden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
hooggefundeerd landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
hydrostatische waterspanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
ijken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
infiltratie algemeen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
inklinken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
inspectie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
inundatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
inundatienorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kalibreren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
keileem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
keurzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
klei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kolk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kruin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kruinhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kust (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
kustlijn retireren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
laaggefundeerd landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
levensduurverlengend onderhoud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
lokale opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
mineralisatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
monument (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
niet-waterkerend object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
overlopen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
overslagdebiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
overstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
overstromingsrisico (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
peilbuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
reliëf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
schadefactor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
schadegetal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
sediment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
slib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
slijtlaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
spectraal moment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
spectrale deininghoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
spectrale significante golfhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
stabiliteitszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
steenzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
stormvloed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
stormvloedkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
strandwal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
toetsen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
toplaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
veen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
vegetatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
veiligheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
veiligheidsnorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
vooroever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
zand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
zeegang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
zonnebrand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid vanwaterkeringbeheer
5-jaarlijkse toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
NDVI methode (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
achterland (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
achterloopsheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
actieve gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
actieve gronddrukcoëfficiënt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
advies (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
afschuiving (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
afslagprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
afzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
algemene maatregel van bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
analyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
asfalt (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
asfaltkleefmiddel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
asfaltmortel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
astronomisch getij (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
baggerspecie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bandijk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bank (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
basis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
basiskustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beheerderoordeel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beheerregister (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beheersgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beheersmaatregel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
belasting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
belastinggevallenmethode (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beleidsanalyse (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
benedenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beoordelingsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beoordelingsschema (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
beoordelingsspoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bezinking (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
binnenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
binnenwaterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
biotisch (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bioturbatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bitumen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
boezempeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
boren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
branding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
brekerbank (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
buistoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
buitenkruinlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
buitentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
buitenteen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
buitenwater (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
carnivoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
cohesie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
commissie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
cultureel erfgoed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
cultuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
deining (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
depot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
dijktafelhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
drain (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
drainage (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
duin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
dwarsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
eb (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
faalkans (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
fundering op staal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
geologisch profiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
geotechniek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
getijhoogwaterstijging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
geul (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfklap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfklapzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golflengte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfneerloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfoploop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
golfoverslag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
grond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
gronddruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
grondlichaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
grondmechanica (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
grondsoort (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
heave (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
hoge gronden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
hooggefundeerd landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
hydraulische straal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
hydrostatische waterspanning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
ijken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
infiltratie algemeen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
inklinken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
inspectie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
inundatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
inundatienorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kalibreren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
keileem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
keurzone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
klei (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kolk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kruin (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kruinhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kust (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
kustlijn retireren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
laaggefundeerd landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
landhoofd (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
levensduurverlengend onderhoud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
lokale opwaaiing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
mineraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
mineralisatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
monument (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
niet-waterkerend object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
overlopen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
overslagdebiet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
overstroming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
overstromingsrisico (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
peilbuis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
reliëf (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
remote sensing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
schadefactor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
schadegetal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
sediment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
slib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
slijtlaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
spectraal moment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
spectrale deininghoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
spectrale significante golfhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
stabiliteitszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
steenzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
stormvloed (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
stormvloedkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
strandwal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
terrein (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
toetsen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
toetsing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
toplaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
veen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
vegetatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
veiligheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
veiligheidsnorm (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
vooroever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
waterbodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
waterdruk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
waterkering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
waterschap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
zand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
zeegang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
zeespiegel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer
zonnebrand (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.waterkeringbeheer