frontmuur

Eigenschappen

VoorkeurslabelfrontmuurVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker.
DefinitieVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofdEen landhoofd, ook wel bruggenhoofd, vormt de overgang van een grondlichaam naar een brug, sluis of viaduct. tussen de vleugelmurenGrondkerende muur, die aan frontmuren en landhoofden tot steun van het talud wordt aangebracht en daar meestal scheefhoekig op staat. of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.
SynoniemfrontmurenVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.ensie.nl/oosthoek/frontmuur
Afbeelding vantek5.png

FrontmuurVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker. aan uiteinde duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken.

betonnen duiker met frontmuren en vuilvang
Betonnen duikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken met frontmurenVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker. en vuilvangEen voorziening om de waterloop dan wel één of meerdere objecten benedenstrooms te vrijwaren van drijvend vuil en dergelijke..

DuikerEen kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van de brug, wordt onderbroken met frontmurenVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker. en roosterRaamwerk van evenwijdig of kruiselings lopende staven voor het verwijderen van vuil uit de waterstroom..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
frontmuurVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
frontmuurVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker.Deel van
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
frontmuurVoormuur, naar buiten gekeerde muur van een doorgang, muur van een landhoofd tussen de vleugelmuren of dwarsmuur aan het uiteinde van een tongewelf, van bijvoorbeeld een duiker.Gerelateerd
  • brug (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg