veiligheidsnorm


Eigenschappen

Voorkeurslabelveiligheidsnorm
DefinitieDe eis waaraan een primaire waterkering moet voldoen, aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans - per jaar - van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het buitenwater bestemde primaire waterkering moet zijn berekend, mede gelet op overige het waterkerend vermogen bepalende factoren.
Synoniemveiligheidsnormen
Toelichting op definitie(bron: Basisrapport zandige kust, T.A.W., 1996. / Aquo)


Getal dat door de bevoegde autoriteit is toegekend aan een dijkvak of dijkring, als relatieve maat voor de vereiste veiligheid in de bescherming tegen hoog water. (bron: DIV)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-88381b83-219b-4894-87d6-018018618b5c
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
veiligheidsnormBreder
veiligheidsnormBron van
veiligheidsnormDeel van
veiligheidsnormLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg