kust

Eigenschappen

VoorkeurslabelkustWaterkant langs een zee.
DefinitieWaterkant langs een zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..
SynoniemkustenWaterkant langs een zee.
Toelichting op definitieDe kust is het overgangsgebied tussen het landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. en de zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.. Bij een meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. of een rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. spreekt men van oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.. Met de kust wordt ook weleens het strand bedoeld. Overgangszone tussen landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. en zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Kust, https://www.aquo.nl/index.php/Id-46b29b1a-c6be-432c-b60c-00543b9b10a4, http://ont.cbnl.org/cb/def/CB01488
Afbeelding vankust
KustWaterkant langs een zee., Ter Schelling.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
kustWaterkant langs een zee.Breder
  • ruimte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
kustWaterkant langs een zee.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
kustWaterkant langs een zee.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederkustWaterkant langs een zee.
kustlijn (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederkustWaterkant langs een zee.
kust zone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdkustWaterkant langs een zee.
Rdf.jpg