norm


Eigenschappen

Voorkeurslabelnorm
AfkortingNRM
DefinitieAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.
Synoniemnormen, normering, normeringen
Toelichting op definitieEen norm wordt bepaald met behulp van daartoe gedefinieerde waarnemingssoorten. Als een Toetsnorm wordt gedefinieerd, wordt het toetsresultaat gebruikt als parameter met waarden als goed, voldoende, slecht, et cetera. (bron: UvW, 1996: ZUIS / Aquo / DIV)


Beschrijving van een erkende werkwijze van een bepaald onderwerp en toepassingsgebied. Een norm komt via consensus tot stand en wordt door een erkende instelling ontwikkeld en beheerd. (bron: Kennisbank Nationaal Archief)

<dijktraject> Toelaatbare overstromingskans van een dijktraject. De norm wordt uitgedrukt in de ondergrens of signaleringswaarde. (bron: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

<rws> Vastgelegde norm of werkwijze in een RWS bedrijfsproces, in de vorm van een kader, handreiking, informatie of procesbeschrijving. In praktische zin worden kaders, handreikingen en informatie gekoppeld aan het stukje proces waarin het van toepassing is. De procesbeschrijving is dus de kapstok. (bron: RWS Intranet - Definities standaarden)

Vrijwillige afspraak tussen belanghebbende partijen over een product, dienst of proces. (bron: NEN 2084)

Door een erkende normalisatie-instelling vastgestelde technische specificatie voor herhaalde of voortdurende toepassing, waarvan de naleving niet verplicht is en die tot een van de volgende categorieën behoort: (bron: Aanbestedingsreglement Werken 2016)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-9a487910-ec88-4030-bfa6-f5f6be67aefc, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2467
Afbeelding van827-normen.jpg


normenenwaarden-1.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
normBreder
normBron van
normGerelateerd
normLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
1% norm (Begrip)Bredernorm
NEN-EN (Begrip)Bredernorm
algemene norm (Begrip)Bredernorm
bandbreedte (Begrip)Bredernorm
europese norm (Begrip)Bredernorm
internationale norm (Begrip)Bredernorm
inundatienorm (Begrip)Bredernorm
kwantitatieve norm (Begrip)Bredernorm
lozingsnorm (Begrip)Bredernorm
meetnorm (Begrip)Bredernorm
milieukwaliteitsnorm (Begrip)Bredernorm
nationale norm (Begrip)Bredernorm
norm 1:10 (Begrip)Bredernorm
norm 1:100 (Begrip)Bredernorm
norm 1:1000 (Begrip)Bredernorm
norm 1:10000 (Begrip)Bredernorm
standaardisatie (Begrip)Bredernorm
toelaatbare emissie naar water (Begrip)Bredernorm
toetsnorm (Begrip)Bredernorm
veiligheidsnorm (Begrip)Bredernorm
watersysteemnorm (Begrip)Bredernorm
bijzondere bepaling (Begrip)Gerelateerdnorm
normwaarde (Begrip)Gerelateerdnorm
Rdf.jpg