meerlaagsveiligheid


Eigenschappen

Voorkeurslabelmeerlaagsveiligheid
DefinitieHet reduceren van de kans op overstromingen en de gevolgen daarvan door onderscheid te maken in 3 lagen. Preventie, ofwel het voorkomen van overstromingen, klimaatadaptieve & -bestendige ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing.
Toelichting op definitieBenadering van hoogwaterbescherming waarbij door inzet op 3 lagen bescherming tegen (gevolgen van) overstromingen plaatsvindt:
  • preventie (laag 1),
  • een robuuste ruimtelijke inrichting (laag 2)
  • een adequate rampenbeheersing (laag 3).

(bron: Waterveiligheid Begrippen Begrijpen)

Binnen het concept van meerlaagsveiligheid worden er drie lagen onderscheiden: preventie (primaire dijken), duurzame ruimtelijke inrichting (door bijvoorbeeld compartimentering door secundaire dijken, bouwen op terpen of andere bouwwerken) en crisismanagement. (bron: Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2276
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
meerlaagsveiligheidBreder
meerlaagsveiligheidBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg