duurzame ontwikkeling

Eigenschappen

Voorkeurslabelduurzame ontwikkeling
DefinitieAlles zo doen, dat volgende generaties niet worden opgezadeld met ongewenste gevolgen van huidige acties.
Synoniemduurzame ontwikkelingen, milieu bewust
Toelichting op definitieHet begrip duurzame ontwikkeling (sustainable development) is begin jaren tachtig geïntroduceerd en is als begrip uitgebreid beschreven in Óur common future'van de World Commission on Environment and Development - in een wereld met duurzame ontwikkeling worden de behoeften van een generatie gerealiseerd zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. (Bron: Aquo / Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / Milieubegrippen)


Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Nadien formuleerde de VN diverse malen duurzaamheidsdoelen. Ook in 2015 zijn door de Verenigde Naties Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) vastgesteld.

Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken; en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen.

De termen duurzaamheid en duurzaam gebruik komen van oorsprong uit de bosbouw. Later zijn ze ook in de visserijbiologie gebruikt. In beide gevallen was de betekenis verwant met begrippen uit de ecologie. Het ging er om de natuur zodanig te beheren dat de natuurlijke structuren en processen niet principieel werden aangetast. Concreet: aan visgronden en bossen mocht niet méér vis of hout worden onttrokken dan er door natuurlijke aanwas vanzelf weer bij zou komen. Het respecteren van deze ‘gebruiksruimte’ betekent dat ook toekomstige generaties er gebruik van kunnen blijven maken.

Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-65b3113b-808f-4647-ae72-a0d5c4ccb0e3, https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_ontwikkeling
Afbeelding vannoord.jpg


ce.jpg
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
duurzame ontwikkelingBreder
duurzame ontwikkelingBron van
duurzame ontwikkelingGerelateerd
duurzame ontwikkelingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg