klimaat

Eigenschappen

VoorkeurslabelklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
DefinitieHet klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periodeBepaalde tijdsduur. (meestal minstens 30 jaar).
SynoniemklimatenHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar)., weerstoestandHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
Toelichting op definitieHet klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). is het gemiddelde weer over een bepaalde periodeBepaalde tijdsduur.. Een klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). is niet stabiel, het kan door natuurlijke en menselijke invloeden veranderen.

Het klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). is de gemiddelde weerstoestandHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). (temperatuur, windkrachtDe typering voor de windsnelheid volgens de schaal van Beaufort waarbij de typering de gemiddelde windsnelheid gemeten in tien minuten is., bedekkingsgraad en neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt.) over een periodeBepaalde tijdsduur. van minimaal 30 jaar. De toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van de atmosfeer op een bepaald moment is het weer. Het klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). is onderzoeksobject van de klimatologieDe klimatologie is de wetenschap die het klimaat en klimaatverandering bestudeert. Er wordt geprobeerd de geconstateerde verschijnselen te begrijpen in termen van natuurkunde en de scheikunde. De nauw verwante meteorologie bestudeert het weer.. Aangezien het weer snel kan veranderen, zijn gemiddelde waarden van het weer (zoals van temperatuur) niet de enige maat voor het klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). en betrekt men hierbij ook frequentieverdelingen, extreme waarden, modale waarden en standaardafwijkingen.

Het klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). op aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. wordt grotendeels bepaald door de zon. Deze warmt het aardoppervlak op, dat op zijn beurt de atmosfeer opwarmt. Astronomische factoren hierbij zijn de verschillen in de hoogte van de zon, de duur van de dag en de afstand van de aardeDe Aarde (soms de wereld of Terra genoemd) is vanaf de Zon gerekend de derde planeet van het zonnestelsel. tot de zon. Door het verschil in hoogte van de zon valt het zonlicht rond de polen op een groter gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. dan rond de evenaar. Daarom is de insolatie, de hoeveelheid lichtLicht is elektromagnetische straling in het frequentiebereik dat waarneembaar is met het menselijk oog. Het niet zichtbare infrarood, met een iets lagere frequentie, en ultraviolet, met een iets hogere frequentie, worden soms foutief als infrarood licht en ultraviolet licht aangeduid. die op een stukje aardoppervlak invalt, en daarmee de opwarming van het aardoppervlak rond de evenaar veel hoger. Geografische factoren zijn de land-zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.-ijsVaste vorm van water die in de natuur gevormd wordt door: het bevriezen van water, het direct condenseren van atmosferische damp in kristallen, het samenpakken van sneeuw met of zonder de beweging van een gletsjer of impregnatie van poreuze sneeuwmassa's met water en het gevoegelijk bevriezen daarvan.-verdeling, het reliëfDe natuurlijke oneffenheid van een oppervlak van het aardoppervlak en de hoogte boven zeeniveauDe oppervlakte van de zee.. LandEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. warmt sneller op dan waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., maar koelt ook sneller af. De luchttemperatuur zal dus sterker variëren boven landEen topografische - en internationaal rechtserkende eenheid. dan boven zeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt.. Bij uitgestrekte bossen is de temperatuur lager en de luchtvochtigheid hoger. Hoge gebergtes hebben ook invloed op het klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). van de omgeving; aan de loefzijde valt meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. neerslagWater in vaste of vloeibare vorm dat uit de atmosfeer op het aardoppervlak valt., aan de lijzijde minder.

De warmteverschillen resulteren in een verschil van luchtdrukDe luchtdruk is de hydrostatische druk die lucht uitoefent op voorwerpen, vloeistoffen en gassen die zich in de aard atmosfeer bevinden. Luchtdruk bestaat omdat lucht onder invloed staat van de zwaartekracht van de aarde en daarom gewicht heeft. Luchtdruk werkt in alle richtingen., wat gepaard gaat met windBewegende lucht.. De resulterende algemene circulatie, het geheel van atmosferische stromingenAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. tussen lagere en hogere breedten en tussen de oceanen en continenten, verzorgt met de voornamelijk door windBewegende lucht. veroorzaakte zeestromen de herverdeling van warmte over het aardoppervlak. In het klassieke model is er sprake van drie circulatiecellen: Hadleycellen, Ferrelcellen en polaire cellen. Deze cellen verschuiven met de seizoenen. Dit model is echter een te grote versimpeling gebleken. De aanwezigheid van water in de atmosfeer en het verdampen, condenserenCondensatie is de faseovergang van gas- of damp-vorm naar vloeistof en is het tegenovergestelde van verdampen. en sublimeren daarvan is van groot belang voor de waterkringloopDe waterkringloop, hydrologische cyclus of watercyclus is een biogeochemische kringloop en beschrijft alle processen waarbij water door het systeem Aarde circuleert. Hierbij verdampt oppervlaktewater, zoals zeewater. In de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit neerslag valt. Deze komt terug op aarde in waterwegen, of zakt weg als grondwater. Een groot deel verzamelt zich weer als oppervlaktewater. en het warmtetransport binnen de atmosfeer.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=26160&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaat, https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/klimaat
Afbeelding vanadobestock-klimaatverandering-steden-wereldbol.jpeg


Interacties-klimaatsysteem.jpg

KlimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar). systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).Breder
  • natuurlijk proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
klimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
droogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatadaptie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatneutraal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatscenario (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatverandering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimatologie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatadaptief (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
klimaatbestendig (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
energietransitie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdklimaatHet klimaat is de gemiddelde weersituatie van een bepaalde streek gedurende een lagere periode (meestal minstens 30 jaar).
Rdf.jpg1024px-Turquoise_Swirls_in_the_Black_Sea.jpg
Westelijk zicht op de Zwarte ZeeUitgestrekt oppervlak zout water dat het grootste deel van de aarde bedekt..