plan


Eigenschappen

Voorkeurslabelplan
DefinitieBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen).
Synoniemplannen
Toelichting op definitieEen gedetailleerd voorstel om iets te doen of te bereiken, waarin het wat, wanneer, hoe en door wie worden gespecificeerd van datgene wat moet worden bereikt. In PRINCE2 komen alleen de volgende typen plannen voor: projectplan, faseplan, teamplan en afwijkingsplan. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

Gedetailleerd voorstel dat de activiteiten en middelen beschrijft die nodig zijn om een doelstelling te realiseren. (bron: Information Technology Infrastructure Library - Glossary of Terms English - Dutch)

Voornemen voor de inrichting en/of uitvoering van een proces of object . (bron: NEN 2084)

Voornemen voor de inrichting en/of uitvoering van een proces of object . (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Bewering over een mogelijke werkelijkheid, gekoppeld aan specifieke momenten in de tijd, en de handelingen en middelen die nodig zijn om deze werkelijkheid te realiseren. (bron: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomsthttp://www.rws.nl/abdl#DEF-2832
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planBreder
planBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Deltaplan (Begrip)Brederplan
Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer (Begrip)Brederplan
Masterplan Kaden (Begrip)Brederplan
architectuur (Begrip)Brederplan
basisrioleringsplan (Begrip)Brederplan
beheerplan (Begrip)Brederplan
beheers- en onderhoudsplan (Begrip)Brederplan
beleidsplan (Begrip)Brederplan
beleidsplan drink- en industriewatervoorziening (Begrip)Brederplan
bestemmingsplan (Begrip)Brederplan
faunabeheerplan (Begrip)Brederplan
handhavingsplan (Begrip)Brederplan
meetplan (Begrip)Brederplan
omgevingsplan (Begrip)Brederplan
onderhoudsbeheerplan (Begrip)Brederplan
ontwerp (Begrip)Brederplan
rioleringsplan (Begrip)Brederplan
schema (Begrip)Brederplan
strategie (Begrip)Brederplan
watersysteemtactiek (Begrip)Brederplan
werkplan (Begrip)Brederplan
Rdf.jpg