Waterwet


Eigenschappen

VoorkeurslabelWaterwet
DefinitieDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.
Toelichting op definitieDe Nederlandse Waterwet voegt sinds 22 december 2009 de volgende acht voorgaande waterbeheerwetten samen:
  • Wet op de waterhuishouding
  • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  • Wet verontreiniging zeewater
  • Grondwaterwet
  • Wet droogmakerijen en indijkingen
  • Wet op de waterkering
  • Wet beheer rijkswaterstaatswerken (de 'natte' delen daarvan)
  • Waterstaatswet 1900 (het 'natte' gedeelte ervan).
Daarnaast wordt vanuit de Wet bodembescherming de regeling voor waterbodems ondergebracht bij de Waterwet.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-0f163b60-4c07-4dd2-9084-d82fa2fd640e, https://wetten.overheid.nl/BWBR0026839/2013-01-01/0
Bijna overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Waterwet
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
WaterwetBreder
WaterwetBron van
WaterwetGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Kaderrichtlijn Water (Begrip)Deel vanWaterwet
revisievergunning (Begrip)Deel vanWaterwet
Deltawet (Begrip)GerelateerdWaterwet
buitenwater (Begrip)GerelateerdWaterwet
legger (Begrip)GerelateerdWaterwet
waterinfrastructureel erfgoed (Begrip)GerelateerdWaterwet
Rdf.jpg