Overheid begrippen

Eigenschappen

VoorkeurslabelOverheid begrippen
DefinitieBetreft begrippen die uit de Overheid.nl thesaurus komen.
Bronhttps://www.overheid.nl/, https://wetten.overheid.nl

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Link naar collectie : Overheid begrippen

Andere informatiebronnen

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Deltawet (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Natuurnetwerk Nederland (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Waterwet (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Wet basisregistratie grootschalige topografie (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Zeehavenkanaal (Gebied)Bron vanOverheid begrippen
groen-blauwe dooradering (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
referentiepercelen (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
rijksbegroting (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
wet bodembescherming (Begrip)Bron vanOverheid begrippen
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Deltawet (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Natuurnetwerk Nederland (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Waterwet (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Wet basisregistratie grootschalige topografie (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
Zeehavenkanaal (Gebied)Lid vanOverheid begrippen
groen-blauwe dooradering (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
referentiepercelen (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
rijksbegroting (Begrip)Lid vanOverheid begrippen
wet bodembescherming (Begrip)Lid vanOverheid begrippen