wet bodembescherming


Eigenschappen

Voorkeurslabelwet bodembescherming
DefinitieDe Wet bodembescherming (Wbb) bevat de voorwaarden die (kunnen) worden verbonden aan het verrichten van handelingen in of op de bodem. Primair komt bescherming en sanering in de wet aan bod.
Toelichting op definitieDe wet heeft alleen betrekking op landbodems. Waterbodems vallen onder de op 22 december 2009 in werking getreden Waterwet. (bron: Wikipedia) (bron: waterbodemrichtlijn / Aquo)
Exacte overeenkomsthttps://wetten.overheid.nl/BWBR0003994/2022-05-01, https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_bodembescherming, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c7494ec0-b26e-47cf-b9c5-792a8b03b289
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wet bodembeschermingBreder
wet bodembeschermingBron van
wet bodembeschermingDeel van
wet bodembeschermingLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
streefwaarde (Begrip)Gerelateerdwet bodembescherming
Rdf.jpg